Menu

whatsappBORDROLAMA

İşletmeler için, sık sık değişen mevzuatı takip ederek, bordro işlemlerini sorunsuz gerçekleştirmek; hem iş yükünü hem de maliyetleri oldukça yükselten bir süreç anlamına gelmektedir. Oysa bordrolamanın dış kaynak kullanımı ile çözülmesi hem maliyetleri, hem de riski azaltmaktadır. 

Uzman ve deneyimli kadrosu ile Sentor, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uyumlu olarak, gizlilik çerçevesinde çözümler üretmektedir. Bordrolama çözümleri ile;

  • Sürekli değişen mevzuatı takip etme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır
  • Özlük işlemlerinde dosyalama ve kontroller uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir
  • Yasal süreçlerle ilgili sorumluluk tamamen Sentor’a ait olmaktadır
  • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulmaktadır  
  • Kurumun ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış, esnek raporlama olanaklarından yararlanılabilmektedir.