Menu

whatsappÇalışan Bağlılığı

Dünyada 50 ülkede başarıyla uygulanmakta olan Engage & Grow çalışan bağlılığı programları, kurucu ve uzman ortağımız Bertay Fişekçi ile artık Sentor İnsan Kaynaklarında!

Bu programlar, kurumunuzda çalşan bağlılığını arttıran, tutundurma oranını yükselten, uygulama programlarının başında ve sonunda yapılan ölçümlemelerle , performans izleme olanağı yaratan avantajlar içermektedir. Bu programlar sayesinde çalışanların birbirlerine , rollerine, müdürlerine ve şirketlerine daha bağlı oldukları, böylece hem müşteri memnuniyetinin hem de verimliliğin arttığı, şirket çalışanlarının yüksek aidiyet ile şirket kültürünü daha da benimsediği gözlemlenmektedir. 

12 haftalık çalışan bağlılığı programımız süresince şirketinizde seçilmiş bir ekip ile davranış değişimi üzerinde çalışıyor, duvarlarda asılı değerlerin davranışlara dönüşmesini sağlıyoruz. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla ekipleriniz görev ve sorumluluklar üstleniyor, kültür dönüşümünün öncüsü oluyor ve bağlılık enerjisini iş performansına dönüştürerek hem iş hemde yaklaşımları sağlanıyor. 

Çalışan bağlılığı anketimizi şirketinizde uygulamamızı ister misiniz? 

Çalışanların tutkuyla işe gelecekleri bir şirket kültürü yaratmak için yanınızdayız!