Menu

whatsappSÜRDÜRÜLEBİLİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları yönetimi çatısı altında toplanan hiçbir uygulama bir diğerinden daha önemli ya da daha önemsiz değildir. Her zaman öncelikli olarak işverenin yasal yükümlülüklerini sağlaması beklenirken her işletmede öncelikler ve ihtiyaç sıralamaları birbirinden farklıdır. Tek bir konu ile proje olarak ele alınan İnsan Kaynakları Danışmanlığı diğer uygulamalar ve süreçler dikkate alınmadığında, projenin devamında işletme içi bariyerler ile karşılaşılmakta ve bunların aşılması bazen büyük çatışmaların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu durumda proje çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle öncelikle ihtiyaç tespitinden başlayarak sunulan Sürdürülebilir İnsan Kaynakları yaklaşımı hayata geçirilecek uygulamanın işletmenin diğer tüm süreçleriyle entegre olması ve desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylece şirketin Vizyonuyla uyumlu sürdürülebilir bir İnsan Kaynakları Yönetimi hizmeti sunulmaktadır.