Menu

whatsappEĞİTİM

Eğitim en geniş anlamı ile bireyin en başta kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması sürecidir. Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Günümüz çalışanının eğitim ve öğrenme ihtiyacı ve ihtiyacın giderilmesinin kurum için taşıdığı önem, bu işin sadece çalışanın gayretlerine bırakılmamasını gerektirmektedir. Çünkü çalışanlarını en iyi şekilde geliştirmek, eğitimlerini sağlamak günümüz işverenlerinin en önemli sorumlulukları arasında sayılmaktadır. Eğitimin kurum için geriye dönüşünün zaman alan bir yatırım olduğu, kişilerin ve davranış değişiminin kolay olmadığı, somut uygulamalara çok zor yansıdığı bilinen bir gerçektir. Eğitimin bir maliyet unsuru olarak görüldüğü işletmeler ile kurum içi eğitimlere bütçe ayıran ancak alınan eğitimin, kurumun ve bireyin gerçek ihtiyacına yönelik olmadığı, diğer insan kaynakları süreçleriyle entegre edilmediği ve devamlılığın sağlanamadığı firmalar arasında fark bulunmamaktadır.

Sentor İnsan Kaynakları olarak; öncelikle kurumun vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve organizasyonel yapılanma çerçevesinde ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Daha sonra kurum ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda bireyin hem mesleki hem de davranışsal özelliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve gelişim planı hazırlanmaktadır. Eğitimler Sentor bünyesindeki uzman eğitmen kadrosu tarafından verebildiği gibi ihtiyacınıza yönelik en doğru eğitimlere de ulaşmanız konusunda destek verilmektedir.