Menu

whatsappİNSAN KAYNAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ

Öncelikle işyerindeki mevcut uygulamaların ilgili kanunlar çerçevesinde uyumu gözden geçirilmektedir. İşyerinin ihtiyaçları doğrultusunda süreçler yine ilgili kanunlar çerçevesinde revize edilerek prosedürler, talimatlar, yönetmelikler ve ilgili formlar oluşturulmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar, mevcut firma yapısına entegre edilerek Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi oluşturulur. 

 • Personel özlük yönetimi
 • İş sözleşmeleri ve eklerinin düzenlenmesi
 • İşe alım yönetimi
 • İşe başlatma – Oryantasyon
 • İşten çıkış – Fesih yönetimi
 • Yıllık izin ve diğer izinler ile devamsızlık yönetimi
 • Çalışma düzeni yönetimi (çalışma saatleri, vardiya düzeni, fazla mesai uygulamaları)
 • Disiplin yönetimi
 • Eğitim ve sürekli gelişim yönetimi
 • Performans değerlendirme sistemi 
 • Kariyer ve yetenek yönetimi
 • Ücret yönetim sistemi