Menu

whatsappKALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

•    İstihdam ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı konusunda, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini
tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmayı,

•    Tabi olduğumuz tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerimizi
eksiksiz yerine getirmeyi,

•    Kalite Yönetim Sistemi konusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamayı,

•    İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini
sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

•    En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamayı ve sürekli eğitim
yoluyla yeterliliklerinin gelişimine katkıda bulunmayı,

•    Hedeflerimize ulaşmada ekip çalışmasını esas tutmayı,

•    Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin tedarikçisi değil çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz.