Menu

whatsappKİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Çağdaş yaşamın ve sürekli değişen bilgi çağının gereği olarak bireylerin kendilerini geliştirmeleri, iş ve özel hayatlarında ilişkilerini ve davranışlarını etkin biçimde yönetmeleri gerekmektedir. Bu amaçla Sentor tarafından hazırlanan kişisel gelişim eğitimleri, hayatın her alanında kişisel etkinliği arttıran, her kademeden çalışana donanım sağlayarak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bireysel potansiyeli harekete geçirme yaklaşımıyla hazırlanan bu eğitimler, kişinin hayat karşısında motivasyonunu ve üretkenliğini arttırmaktadır.