Menu

whatsappKURUMSAL İKLİM

İşverenler her ne kadar çalışma ortamındaki iklimle ilgili bir kanaate sahip olsa da bir çok defa çalışma ortamı onların algıladıkları ve/veya bekledikleri gibi olmamaktadır. Ortak kurum kültürünün oluşturulması ve bu değişimin yaratacağı etkilerin yönetilmesi, çalışanlarında bu süreçlere katkılarının sağlanması ve teşvik edilmesi, şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve ortak vizyonun oluşturulmasında en önemli etken olmaktadır. Aşağıda gerçekleştirilen uygulamalar, organizasyona ait kurumsal iklimin oluşturulmasında en önemli unsurları teşkil etmektedir. 

  • Kurum kültürü oluşturma
  • Değişim yönetimi
  • Çalışan memnuniyeti ölçüm çalışmaları
  • İç iletişim planı çalışmaları
  • Öneri ve ödül sisteminin kurulması
  • Kurumsal etkinlikler (+Etkinlik)