Menu

whatsappKURUMSAL TETKİK

Kurumsallaşmaya önem veren, sürdürülebilir İnsan Kaynakları modelini benimseyen ve değişime yönelen şirketlerde “Kurumsal Check Up / Kurumsal Tetkik” inceleme çalışmaları ile işletmenin İnsan Kaynakları Yönetiminin mevcut durumu ortaya konulmaktadır. Firmaların farkında olarak yada olmadan aldıkları riskler, mali boyutları ve işletmeye tüm olumsuz etkileri ile birlikte tespit edilmektedir. Daha sonra çözüm önerilerini de içeren aksiyon listesi ve yol haritasıyla birlikte, firmanın sürdürülebilir İK yönetimine bütüncül olarak bakabilmesi sağlanmaktadır.  

Analizi yapılacak başlıca konular;

  • Mevcut insan kaynakları süreçlerinin işleyişi,
  • Genel organizasyon yapısı ve varsa işleyişin önündeki engeller,
  • 5510 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
  • 4857 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
  • 6331 sayılı yasa ve ilgili mevzuata uygunluk analizi,
  • Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi,
  • Şirketin kullandığı özlük dosyaları, iş sözleşmeleri, yönetmelik ile her türlü belge ve formların uygunluk kontrolü,
  • İş ve SGK müfettişleri tarafından yapılan genel denetim benzeri tüm incelemelerin yapılması.