Menu

whatsappMESLEKİ EĞİTİMLER

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi zorunluluktur. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelini oluşturmaktadır. Geleceğin teminatı olan gençlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Bununla birlikte aktif olarak çalışan işçilerin teorik ve pratik olarak tekrar tekrar bilgilendirilmesi iş verimliliğini yükseltmekte, oluşabilmesi muhtemel zaman, mal ve can kayıplarını en aza indirgemektedir. 

Sentor İnsan Kaynakları; mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla alanında sadece teorik bilgiye sahip eğitmenlerle değil aynı zamanda uzun yıllar uygulama deneyimi de bulunan eğitmen kadrosuyla bu eğitimleri organize etmektedir.