Menu

whatsappMEVZUAT DANIŞMANLIĞI

İş hukuku danışmanlığı
Yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatının, çalışanları korumaya odaklı olması ve işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından açılan davalarda birçok işvereni yüklü tazminatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu davalarda ispat yükünün tamamen işverene ait olması ve işletmelerin genelinde gerekli hukuki altyapının tamamlanmamış olması nedeniyle, işçi-işveren uyuşmazlığı konusu açılan davalar çok yüksek oranda işverenin aleyhine sonuçlanmaktadır. Firma tarafından hukuki delil altyapısı sağlanamayan davalarda, işveren vekili firma avukatları da çoğu zaman sonuç alamamaktadır.
İşverenler, haklı oldukları iş hukuku davalarını ancak hukuka uygun usullerle tanzim edilmiş evrakları içeren bir altyapı çalışması ile kazanabilmektedir.
Sentor, çalışanların haksız talepleri ile açılması muhtemel veya açılmış iş davalarındaki mağduriyetinizi önlemeye yönelik çalışmalar ile güvenilir çözüm ortağı olabilmektedir.

İş güvenliği danışmanlığı
6331 sayılı iş güvenliği kanunu kapsamında istihdam edilen veya dışardan temin edilen hizmetin yeterliliği bir çok işveren tarafından tam olarak takip edilememektedir. Bu sebeple firmalar çalışma bakanlığı denetimlerinde yada meydana gelen iş kazaları sonrasında maddi/manevi büyük zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Sentor İnsan Kaynakları, uzman kadrosu ile firmaların aldığı hizmetlerin ve işletmedeki uygulamaların yasal beklentileri ne ölçüde karşıladığını, çalışanları ve firmayı ne ölçüde koruduğunu denetlemektedir. Bu sayede organizasyonun daha güvenli ve sürdürülebilir olması yönünde çözümler sunmaktadır.

SGK danışmanlığı
5510 sayılı kanun çerçevesinde şekillenen işçi ve işveren hakları ile bu hakların uygulanması ve takibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kontrolünde hayata geçirilmektedir. Oldukça ağır cezaların söz konusu olduğu bu alanda doğru adımları atmak son derece önem taşımaktadır. Çalışanların maddi ve manevi haklarının korunmasına yönelik kanun özellikle işletmeler açısından hiç kuşkusuz pek çok sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kurumsal SGK danışmanlık hizmeti alarak güvenli bir ticari faaliyet yürütmek, firmalar için hayati öneme sahiptir. Sentor İnsan Kaynaklarının SGK mevzuatında deneyimli ve uzman kadrosu ile SGK danışmanlık hizmeti alacağınız en güvenilir çözüm ortağınız olacaktır.