Menu

whatsappAĞ PAZARLAMA UZMANLIK (NETWORK MARKETING) EĞİTİMİ

Gün geçtikçe etki alanını arttıran, 21.yy’ın ticaret sistemi olarak görülen ve doğrudan satışın geliştirilmiş bir türü olan Network Marketing (ağ pazarlaması), kişinin tamamen kendi emeği ile doğru orantılı gelir sağlamasına imkân veren bir sistemi ifade etmektedir. Her ne kadar isteyen herkesin dahil olabileceği bir iş alanı olarak her gün bir çok kişi bu sisteme dahil olsa da sadece az sayıda insan bu alanda başarılı sayılabilecek gelir düzeyine erişebilmektedir. Ağ pazarlamada en önemli faktör motivasyon olsa da, bu işi bir meslek olarak görmemek ve bu mesleğin gerekleri olan yetkinlikleri ve kişilik özelliklerini geliştirmemek kısa zamanda başarısız sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu amaçla Sentor İnsan Kaynakları, Ağ Pazarlama (network marketing) sektöründe çalışan ve/veya çalışmak isteyen kişilere meslek edinmek ve mesleği daha iyi icra edebilmek amacıyla sahip olması gereken nitelikleri ve yetkinlikleri, oluşturduğu sertifikalı eğitim programları sayesinde sunmaktadır.