Menu

whatsappORGANİZASYONEL YAPILANMA

Büyüyen ve gelişen organizasyon yöneticileri zamanlarının önemli bir bölümünü organizasyon yapısı ile ilgili sorgulamalara ve değişikliklere ayırmakta, bir yıl içinde dahi yapılarını birkaç kez değiştirebilmektedirler. Oysa yapılan değişikliklerin önemli bir bölümü kurumlara ihtiyaç duydukları rekabet avantajını, müşteri sadakatini, verimlilik artışını ve maliyet avantajını sağlayamamaktadır. Oluşturulan organizasyon şemasının varlığı bir kurumun başarılı olması için tek başına yeterli olmamaktadır. Asıl sorun organizasyon yapısının liderlik, informal davranışlar, yapı, kültürel boyutlar, süreçler gibi çok önemli organizasyonel bileşenler ile uyumlu olabilmesi ve stratejik hedefleri yakalayacak şekilde hayata geçirilebilmesi ile doğrudan ilgilidir. Sentor İnsan Kaynakları aşağıda yer alan Organizasyonel Yapılanma çalışması adımlarıyla ihtiyacınız olan organizasyona ulaşmanızda size profesyonel kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

  • İş süreçlerinin ve norm kadronun belirlenmesi
  • Organizasyon yapısının/şemasının oluşturulması
  • Görev, yetki, sorumluluk tanımlarının oluşturularak süreç etkileşimlerinin belirlenmesi
  • Yetkinlik havuzunun oluşturulması
  • Görevleri yerine getirecek ideal iş profillerinin (davranış özelliklerinin) belirlenmesi
  • Mevcut kadro analizi – ideal iş profili karşılaştırma tablolarının hazırlanması
  • Eğitim ve gelişim planlarının hazırlanması
  • Yetenek havuzunun belirlenmesi
  • Kariyer planlamalarının yapılması