Menu

whatsappSEÇME & YERLEŞTİRME

Rekabetin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında şirketler, iyi eğitim almış, nitelikli ve şirket kültürüne uygun çalışanları bünyesinde bulundurarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bu nedenle şirketler için daha nitelikli çalışanlara sahip olmak büyük önem arz etmektedir. İş dünyası hızla değişerek gelişirken, şirketler de bu değişime ayak uydurabilecek çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. 

Sentor; organizasyonel yapılanma danışmanlığı hizmeti vermekte olduğu firmaların öncelikle vizyon ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını tespit etmektedir. Süreçlerde görev alması gereken çalışanların hem mesleki hem de davranışsal özellikleri analiz edilerek ‘İdeal Çalışan Profilleri’ elde edilmektedir. Bu çalışmaya paralel olarak firmanın mevcut insan kaynağı da analiz edilerek organizasyonun tüm ihtiyaçları tespit edilmektedir. Gerçekleştirilen ‘Norm Kadro Çalışması’ ile firmanın kendi aday portalı oluşturularak bu portal üzerinden personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik seçme & yerleştirme hizmeti verilmektedir. Seçme ve yerleştirme hizmeti sunan bir çok özel istihdam firmalarından Sentor'u ayıran en önemli özellik; firmalara personel bulmak değil, firma organizasyon yapısına ve hedeflerine en uygun adayın seçilmesi ve yerleştirilmesi sürecinde doğru adımların atılmasına danışmanlık etmektedir. Sentor diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak seçme sürecinde firma adına adaylarla iletişime geçerek firmanın İK departmanı gibi hareket etmektedir. İnsan Kaynakları departmanında görevli yetkin bir işe alım uzmanından beklenen tüm süreçler firma ile birlikte yürütülmekte, çoğu firmanın vakit bulamadığı ancak olmazsa olmaz tüm süreçler eksiksiz yerine getirilmektedir.

  • Pozisyon özelliklerinin belirlenmesi
  • İlan yayınlama, 
  • Aday havuzundan uygun adayların seçimi
  • Yetkinlik bazlı mülakatların yapılması
  • Firma görüşme organizasyonu
  • Test ve envanterlerin yapılması
  • Referans kontrolünün yapılması
  • Uygun adaylara iş teklifi yapılması
  • İşe başlatma organizasyonunun gerçekleştirilmesi
  • Oryantasyon eğitimlerinin verilmesi