Menu

whatsappYÖNETİCİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumların başarısı, liderlik yetkinliklerine sahip yetenekli çalışanlarının performansına bağlıdır. En alt düzeyden başlayarak çeşitli yönetim kademelerinde üstün performansa sahip çalışanları adım adım geliştirmek, kurum içinde liderlik akışının önünü açmakta, kuruma bütünlük ve yön kazandırmaktadır.

Liderlik basamaklarının her birinde yöneticilerden, giderek karmaşıklaşan farklı roller beklenmektedir. Planlama, organizasyon, kaynak yönetimi gibi işlevlerin yanı sıra değişimi yönetmek, strateji belirlemek, çalışanları seçmek, görevlendirmek, performanslarını izlemek, geliştirmek ve harekete geçirmek gibi roller, farklı zihin haritaları ve yetkinliklerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Sentor yönetim geliştirme eğitimleri liderlik basamaklarında yer alan ve yükselen yöneticilerin etkinliğini arttıracak yaklaşımlar sunmaktadır.